Urbano drvo

Mudra upotreba urbanih stabala u Londonu

Londonska platana (Platanus x acerifolia) je hibrid američke platane i Oriental Planetree. Jedna od platana rasla je u ulici Eric, stvarajući divan dom za bube i insekte i udisala 130-ak godina smog starog londonskog ugljika. No, bum izgradnje u East Endu u Londonu tijekom posljednjih desetljeća učinio je stablo nesigurnim, pa je odlučeno da se drvo posiječe. S ponovnim porastom interesa za kupnju lokalnih proizvoda, urbano drvo je vrijedan resurs koji može privući ekološki osviještene kupce namještaja.

Stabla u urbanim sredinama postaju ekonomski intersantna

“New York Heartwoods” je društveno poduzeće u vlasništvu žena u Warwicku u New Yorku. Poduzeće je osnovano 2010. godine s misijom obnavljanja vitalnosti šuma i maksimiziranja vrijednosti "otpadnih" stabala. Jedna od suosnivača poduzeća, Megan Offner, dijeli svoju viziju novih tržišnih niša stvorenih ekonomijom gradskog drva u nastajanju.

Predbilježi se na vijesti
Dobivajte ažuriranja e-poštom o ekskluzivnim specijalnim ponudama, novim proizvodima i pozivnicama na posebne događaje!